Share
domik

Stručno usavršavanje

Stručno usavršavanje uvedeno je kao pravo i obveza svih djelatnika, a odvija se unutar okvira same struke, kao i interdisciplinarno. Provodi se kroz prisustvovanja stručnim skupovima, međunarodnim i domaćim konferencijama, predavanjima, radionicama, okruglim stolovima, sajmovima i putovanjima. Ciljevi su unaprjeđivanje i stjecanje novih strukovnih znanja i iskustava, suvremenih spoznaja i trendova unutar struke te omogućavanje trajnog profesionalnog razvoja na strukovnom nivou.