Share

UREĐENJE PUČKOG PARKA, MRKOPALJ

GLAVNI PROJEKT KRAJOBRAZNOG UREĐENJA PUČKOG PARKA

Projektni zadatak je krajobrazno oblikovanje multifunkcionalne zone sa sadržajima za sve dobne skupine, na površini od 1020 m², smještenoj u centru mjesta Mrkopalj, uz glavnu gradsku prometnicu.

S obzirom na već postojeće brojne sadržaje (autobusna stanica, stari bunar, ostaci suhozida s nekadašnjom ruševinom crkvice, spomenik NOB-a, postolje s drvenim ugostiteljskim objektom), prostor je bio zahtjevan za oblikovanje jer je trebalo uskladiti stare i nove elemente i postići čim veći sklad u oblikovnosti i funkcioniranju prostora u cilju nove namjene za druženje i zabavu. Ovim projektom funckionalnosti je trebalo privesti i postojeću autobusnu stanicu i postojeći drveni objekt prenamijeniti u autobusnu čekaonicu.

Park je podijeljen u nekoliko zona: spomen obilježje, autobusna stanica s čekaonicom, trg, dječje igralište, staze i zeleni pojas.

Isprekidanim linijama označeni su glavni smjerovi kretanja unutar parka, a staze organizirane kružno kako bi se olakšala pješačka komunikacija kroz park i povezali svi dijelovi parka u cjelinu.

Postojeći elementi – bunar, spomen obilježje i betonsko postolje koji su dominantni elementi, zadržani su na istim pozicijama.

Glavni element trga je postojeći bunar koji je uređen postavom drvene obloge, a natrag dobiva I pumpu za vodu koja je nekada postojala na tom mjestu. Postojeći kameni zid uz stube se spušta na visinu od 50 cm i oblaže drvenom oblogom te dobiva novu funkciju za sjedenje i čekanje autobusa ili boravak na trgu/parku. Spomen obilježje je organizirano polukružno i dodatno istaknuto šljunčanom polukružnom podlogom ispred spomenika, kao mjestom za postavu svijeća i vijenaca. Polukružni oblik zida ističe se i dodatnim obrubom od grmolike vegetacije.

Dječje igralište podijeljeno je u dvije zone, jedne s formalnim i druge s neformalnim tipom igre. Neformalno dječje igralište povezano je sa stazom i travnjakom kao produžetkom površine za igru i trčanje djece.

Podloga igrališta je kameni drobljenac omeđen parkovnim rubnjakom. Zeleni zaštitni pojas s grmolikom vegetacijom kao sigurnosnom barijerom za igru djece nalazi se uz južnu granicu prema prometnici.

Odabrane sprave su tipske, postavljene su prema standardima uz poštivanje sigurnosnih zona. Izrađene od obrađenog drva koji se uklapa u goranski ambijent.

Sve su hodne plohe obložene kamenim opločnicima istog tipa.

Zelene zone su nepravilnog oblika i sastoje se od visoke i niske vegetacije pogodne za područje Gorskog kotara.

Autobusna stanica s čekaonicom prostorno predstavlja „predvorje“ parka, te se projektom predvidjelo asfaltiranje nogostupa, postavljanje cestovnih rubnjaka i povezivanje nogostupa s novom autobusnom čekaonicom stubama i rampom.

Osim funkcionalnosti u pogledu druženja svih dobnih skupina, površina trga može poslužiti i za manje manifestacije, sajmove i obilježavanje posebnih prigoda.

Novim oblikovanjem ovog prosotra uređenost samog mjesta Mrkopalj dignuto je na višu razinu.

  • /