Share

UREĐENJE OKOLIŠA, MRKOPALJ – NOVA

GLAVNI PROJEKT – OKOLIŠ NA DIJELU K.Č. 870/5 K.O. MRKOPALJ – NOVA

Projekt je prilagođen naselju izborom tradicionalnih materijala i ambijentalne vegetacije te svojim oblikovanjem u skladu je s ambijentom Mrkoplja i goranskog kraja.
S obzirom na poziciju okoliša koji se nalazi uz ugostiteljske, trgovačke i stambene objekte, kao i zbog same funkcije pristupne prometnice za istovar robe, otvorena površina je podijeljena u dvije zone – zonu trga i zonu pristupne prometnice s parkiralištem.

Trg je fizički odvojen od pristupne prometnice ogradom od gabiona s dva ulaza. Prvi ulaz se nalazi u eko zoni za odlaganje otpada koja se sastoji od tri kontejnera za odlaganje otpada zatvorenih u zaštiti za kontejnere koja ima mogućnost postave reklame ili logotipa općine. Eko zona je odijeljena zelenim pojasom grmolike vegetacije od boravišne zone trga. Na trgu se u nepravilno geometrijski oblikovanoj formi, osim grmolike vegetacije omeđene ogradom od gabiona i betonskih rubnjaka, nalazi i 4 stupa kao parkirališta za bicikle, reklamni pano za plakatiranje i obavijesti, strukture za sjedenje u vidu betonskih kocki, jedan rasvjetni stup na solarno punjenje te glazbeni instrument kao zabavni i atraktivni element u prostoru. Odabrana grmolika vegetacija je prilagođena području i klimi u kojoj se nalazi. Trg je zamišljen kao mini oaza unutar naselja za sjedenje, druženje i odmor.

Zona pristupne zone s parkiralištem je povezana s trgom u vidu istog tipa opločenja – betonskih opločnika prilagođenih za veća opterećenja. Uz trgovački objekt bočno postoji mogućnost neformalnih parkiranja dostavnih vozila, dok se parking za automobile nalazi paralelno s terasom ugostiteljskog objekta. Parkiralište je omeđeno rubnjacima i naznačeno opločnicima (tlakovcima). Ostatak otvorene površine je travnjak s dvije stablašice – Abies concolor koji se nadovezuje na okolne stambene objekte.

Sporedna promenica unutar granice obuhvata i parkiralište povezani su s površinom trga opločnicima u sivom tonu te vizualno povezuje cijeli prostor. Opločnici su izrađeni od pjeskarene površine betonskih kocki izvedene od drobljenog granita i kvarcnog pijeska. Parkirališna mjesta naznačena su linijskim bojom za beton.

Trg je omeđen ogradom od gabiona – žičanim košarama koje se sastoje od mreže s ispunom od kamenja. Elementi se postavljaju modularno. Ograde od gabiona su vrlo otporne na klimatske uvijete i oštećenja te propusne na vodu i otopljeni snijeg. Postavljaju se direktno na pripremljenu podlogu te za njih nije potrebno temeljenje.

Na površini trga nalaze se strukture za sjedenje u tipu slobodnostojećih elemenata za sjedenje koji mogu poslužiti i za neformalni tip igre djece. Postavljene su u dvije skupine te se mogu premještati po potrebni u različite formacije. Zbog svoje velike težine nije ih moguće prenositi ručno, već strojno.

Projektom je predviđeno malo parkiralište za bicikle koje se sastoji od četiri stupa – stalka za bicikle na koje se mogu zaključati do dvije bicikle.

Na površini trga se nalazi jedan reklamni pano od pocinčanog čeličnog lima u svrhu postave reklama i različitih obavijesti Općine.

Uz elemente za sjedenje, na trgu se nalazi i glazbeni instrument – orgulje za sviranje i igru. Sastoje se od akustičnih cijevi od nehrđajućeg čelika različitih tonaliteta – 7 tonova od kojih svaka cijev predstavlja zaseban tonalitet.

Rasvjetno tijelo predviđeno na površini trga se sastoji od solarnog panela s LED rasvjetom koja funkcionira na automatsko paljenje u sumrak do jutarnjih sati. Specifičnost ove solarne rasvjete je u tome što može puniti bateriju i tijekom oblačnog vremena, a odgovara i ovom podneblju te niskim temperaturama tijekom zime.

Organizacijom i rasporedom odabranih biljnih vrsta stvaraju se intimni prostori unutar trga, fizički odvojeni od sporedne prometnice i parkirališta.

  • /