Share
domik

Turističko naselje Sol Stella Maris

Izvedbeni projekt krajobraznog uređenja okoliša luksuznih vila u turističkom naselju

U sklopu obnove turističkog naselja Sol Stella Maris u Umagu i izgradnje luksuznih vila unutar kompleksa, napravljen je i glavni projekt krajobraznog oblikovanja predmetnog prostora. Zelena površina je pod visokom vegetacijom alepskog bora (Pinus halepensis) zbog čega je, kao i radi velikog broja bungalova smještenih međusobno na maloj udaljenosti, uglavnom zasjenjena i pokrivena borovim iglicama i lišćem. Osim ove visoke vegetacije, grmova je vrlo malo i nemaju značajniju oblikovnu niti funkcionalnu svrhu.

Krajobraznim projektom uređenja nastojao se postići i naglasiti mediteranski doživljaj ambijenta. Stoga se nastojalo krajobraz oblikovati isključivo mediteranskim raslinjem što znači da je ono zimzeleno pri čemu je najznačajniju ulogu pri odabiru vrsta odigralo stanište, odnosno faktor sjene, posolice i tipa tla. Na prostorima gdje odabir raslinja nije iz tog razloga mogao biti mediteranski, planirana je sadnja onih vrsta koje su se udomaćile na Mediteranu, pa ih asocijativno povezujemo s Mediteranom.

Cilj krajobraznog uređenja bio je postići što veću intimnost pojedinog bungalova, odnosno njegove stambene jedinice, pa je stoga i osnovna koncepcija uređenja bila sadnja zimzelene živice uz glavne i sporedne staze i puteve, u potezima iste vrste, a različitih vrsta prema segmentima stanovanja, kako bi se gost uz pomoć bilja lakše snalazio u prostoru.

  • Godina: 2007.
  • Investitor:Istraturist Umag, hoteljerstvo i turizam, d.d.
  • Status: Izveden
  • Lokacija: Umag
  • /