Share
domik

UREĐENJE PROSTORA ZAPADNO OD PALAČE ZAKMARDY

IDEJNO URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKO RJEŠENJE

Osnovna koncepcija predmetnog prostora zasnovana je na linijski oblikovanom dinamičnom „trgu“ urbanističko – arhitektonskog rješenja u cilju stvaranja slikovitog ambijenta pejzažne arhitekture, kao nastavak ideje o proširenju parkovne površine obližnjeg javnog parka nastalog u 19. stoljeću. „Trg“ se nalazi na ulaznoj točki u park te tako čini njegovo predvorje. Zamišljen je kao ekološko-energetska struktura integriranih sadržaja.

Glavne elemente na trgu predstavljaju „zelene trake“ s ukrasnim travama koje se nastavljaju i vertikalno na površini zida, kao i trakasti vodeni elementi koji klize niz zidove pretakajući se linearno u parternu površinu. Linearni oblici prisutni u prstoru su i drveni platoi za sjedenje. Svi ovi elementi zajedno pružaju zanimljive vizualne doživljaje i oplemenjuju površinu trga – oni su kontrast opločenoj površini i građevinama koje „omeđuju trg“. Jednostavni linijski oblici zelenih struktura čine idealan spoj trga i parka, pri čemu se zelene trake s ukrasnim travama prelijevaju u parkovnu površinu.

Drveni platoi za sjedenje i boravak stvaraju intimne zone unutar trga. Svaki plato je djelomično omeđen strukturama zelenih traka s ukrasnim travama i vodom, to su mini intimne zone za druženje i boravak, različitih dimenzija, za veće i manje društvo. S obzirom na način smještaja platoa, predviđeni su za formalan i neformalan tip sjedenja, za ležanje, kartanje i druge društvene igre, dok se po njima može istovremeno i hodati. Takvim razmješajem platoa korisnicima se prepušta da sami budu kreatori funkcija načina njihova korištenja, bilo da se radi o formalnom sjedenju uz vodu, između ukrasnih trava, ili neformalnom sjedenju,“ turskom sjedu“, hodanju po platoima ili hlađenju stopala u ljetnim mjesecima. Na ovaj način platoi su pozicionirani u cilju postizanja atmosfere i mini intimnih prostora u kojima se korisnik ugodnije osjeća – „izoliran“ između zelenih traka travnjačkih ploha i vode.

Vodene površine se javljaju u statičnoj i dinamičnoj formi, u obliku vodenih zidova, vodenih bazena koji se prelijevaju iz višeg u niži bazen, mirnih vodenih bazena i vodenih prskalica u opločenju uz terasu pivnice. Time se nastojala postići atmosfera ugode uz šum vode koja smiruje i opušta korisnike, a ujedno ima i ekološki moment u ljetnim mjesecima, utječući na smanjenje temperature i pružajući u tom dijelu godine neophodnu i svima potrebnu svježinu. Voda u ovom obliku ujedno daje i skulptularni volumen trgu i dinamiku – predstavlja promjenjivost oblika.

Na sjevernoj strani uz ulicu Juraja Habdelića – na ulazu u trg- nalaze se dva multimedijalna informativna panoa s LCD ekranom, koji predstavljaju interaktivnu zonu za zabavu i informiranje korisnika. Zamišljeno je da se u njima nalaze sve korisne informacije vezane za Varaždin, sva zbivanja u gradu i okolici, a služili bi i kao „umjetničko platno“ po kojem se može i virtualno crtati. Na ovaj način korisnike se potiče na aktivnost kroz izražavanje vlastite kreativnosti, što bi u konačnici rezultiralo izložbom radova posjetitelja na otvorenom. Ovim rješenjem zapravo je ponuđena tehnološka i prostorna simbioza medija, kulture i gradskog prostora, gdje se medijski aparat koristi izvan uobičajenih tabloidnih okvira i prebacuje u sferu podizanja svijesti o značaju kulture i umjetnosti.

U dijelu trga uz palaču Zakmardy nalaze se neugledne stube koje vode u podrumske prostorije i treba ih vizualno zakloniti, što se rješava postavljanjem dugog informativnog panoa cijelom dužinom postojećih stuba.
S obzirom na male gabarite trga i neugledan zid duž cijele zapadne strane trga, ovim rješenjem proširen je trg i na površinu zida koji je dobio novu funkciju i vizualnu zanimljivost. Time se dobio linearni nastavak parternog uređenja na površini zida, s verikalno postavljenim konstrukcijama za vegetaciju i vodenim zidovima koji se prelijevaju u parterne niske vodene bazene. Zeleni zid predstavlja modularno postavljene konstrukcije, koje se međusobno povezuju i slažu u zanimljivu cjelinu.

Kontaktna zona trga i parka su kamene stube – male tribine koje imaju i funkciju boravka – namijenjene su sjedenju korisnika. One su nastale kao rezultat promišljanja o potpunoj povezanosti svih kontaktnih zona: trga, prostora pivnice i parka Vatroslava Jagića, pri čemu se dio parkovne površine neznatno preoblikuje u svrhu postizanja bolje povezanosti ove kontaktne zone. Ovako položenim terasastim stubama koje ujedno funkcionalno rješavaju visinske razlike između parka i trga, postiže se i svečani ugođaj pri ulasku u parkovnu površinu, kao i natrag na prostor trga, odnosno „anorganskog“ dijela povijesne jezgre. Obnova cjelokupnog parkovnog prostora – šetališta Vatroslava Jagića treba biti predmet posebnog krajobrazno-arhitektonskog rješenja, odnosno posebnog natječaja, u smislu njegovog vrijednog povijesnog konteksta kojemu se mora pristupiti studiozno i interdisciplinarno.
Na prostoru prema ulazu u stari park, uz tribine, predviđa se umjetnička zona – galerija na otvorenom – park mobilnih skulptura – izložbeni prostor za umjetnike. U tom prostoru uz visoku postojeću parkovnu vegetaciju skulpture dolaze do izražaja u igri svjetla i sjene.

Dio prostora koji predstavlja terasu pivnice povezan je s trgom jednakim opločenjem i nalazi se u razini opločenja „trga“, čime se ostvaruje mogućnost širenja terase na površinu trga za vrijeme festivala pive i sličnih događanja. Cijeli novooblikovani prostor namijenjen je održavanju raznih manifestacija – sajmova, knjižnice na otvorenom, modnih revija, mini predstava, lutkarskih predstava, mini nastupima, i sl.

  • Godina: 2016.
  • Investitor: Grad Varaždin
  • Lokacija: Varaždin
  • /