Share
domik

PROŠIRENJE GROBLJA RUKAVAC

Idejni i glavni projekt krajobraznog uređenja, izvedba

Projekt krajobraznog uređenja proširenja groblja Rukavac sadrži oblikovanje zelenih površina unutar i izvan groblja u užem potezu uz parcelu groblja. Groblje je oblikovano jednostavno, geometrijskim rasterom niske grmolike vegetacije. Parterom groblja dominiraju zeleni grmoliki potezi između ništa, s odabranom biljnom vrstom Lonicera pileata. Visoka vegetacija je odabrana tradicionalno, u obliku čempresa raznih vrsta – Cupressus sempervirens horizontalis – rubno postavljenih uz zid groblja u harmoničnim intervalima, zatim Cupressus sempervirens pyramidalis koji su postavljeni kao soliteri te Cupressus pyramidalis Stricta koji se javljaju u grupacijama po dva ili tri u nizu.

Izvedba groblja je završila u svibnju 2016. godine..

  • Godina: 2015.
  • Investitor: Općina Matulji
  • Status: Izveden
  • Lokacija: Matulji
  • /