Share

POVIJESNI VRT VILLE AURORA

Revitalizacija povijesnog vrta, idejni i izvedbeni projekt

Projekti revitalizacije povijesnih vrtova odbreni su od strane konzervatora

Ovim se projektom nastoji vrt vratiti u izvorno stanje sa što je više moguće izvornih elemenata. Projektom obnove vrta nastojalo se pročistiti vrtni prostor od samoniklih i kasnije posađenih biljnih vrsta koje rastu neorganizirano i neprimjereno pozicionirano.

Reorganizacijom javnih parkirnih mjesta uz prometnicu Felixa Peršića otvorio se širi ulaz sa zapadne strane vrta, gdje je nekada i postojao ulaz za kočije sa šljunčanom površinom. Zbog otvaranja ulaza, javna parkirna mjesta na ovoj prometnici su razmještena, a izmješten je i mali dio zida na mjestu novo izgrađenog pješačkog ulaza kako bi broj javnih parkirnih mjesta na prometnici ostao isti.

Poštovala se kružna oblikovna osnova, koja je osnovni element oblikovanja, i organizacija kamenih zidova sa stubama koje povezuju dvije razine vrta. Donja razina je organizirana kao šljunčana površina za boravak gostiju, opremljena stolovima i sjedalicama, natkrivenim pergolom od kovanog željeza, prekrivenom penjačicom glicinije (Wisteria sinensis), dok se rubno kao nekada sade ukrasne i aromatične biljne vrste. Vrt u potpunosti zadržava ove dvije razine. Gornja razina vrta predstavlja otvorenu zelenu površinu s travnjakom na kojem su zadržani stari čempres i stablašica kakija, a novim se uređenjem predviđa sadnja stabla oraha, koji je po usmenim izvorima nekada tamo i rastao.

Na gornjoj razini zadržana je i sjenica od kovanog željeza uz koju se predviđa manja šljunčana površina za boravak i razne grmolike i ukrasne zimzelene biljne vrste. Zadržane su i izvorne palme visine 8-12 m. Zelena živica od lovora (Laurus nobilis) vraća se u prvobitno stanje te je upotpunjena lovorima kako bi se dobila gusta zelena ograda kao zaštita od pogleda i buke s prometnice i stvorila dodatno intimna zona u vrtu. Projektom je predviđeno i vraćanje izvorne ograde od kovanog željeza koja se jasno vidi na starim razglednicama s prikazom pansiona.

Nove, projektom predviđene biljne vrste, uglavnom su bile prisutne u ovom parkovnom okruženju od samog njegova osnutka. Odabir biljnih vrsta temeljio se na povijesnim podacima o biljnim vrstama sađenim na prostoru ovog povijesnog vrta, kao i cijelokupnog opatijskog krajobraznog ambijenta. Odabran je onaj parterni biljni materijal koji ne zahtijeva preveliku njegu prilikom održavanja, a predstavlja dio povijesnog zelenila Opatije.

  • /