Share

PARK UZ CRKVICU SV. TROJSTVA

Idejni i izvedbeni projekt krajobraznog uređenja

Javni park izgrađen početkom 20 st. na prostoru bivšeg lovranskog groblja uz lučicu, na arheološkom lokalitetu s najstarijom crkvom na Kvarneru, crkvicom sv. Trojstva iz 13. st., romaničkog stila, sa specifičnim trijemom nazivlja istarska lopica.

Zbog nekontinuiranog održavanja od vremena nastanka, park je obrastao u visoku vegetaciju koja je zaklonila izvorne otvorene poglede prema moru i s mora prema parku. Stoga se temeljitom analizom prostor pročistio od suvišne vegetacija kako bi se otvorile vrijedne vizura na more. Kako park ima povijesni predznak, oblikovna osnova pronašla se na starim razglednicama, koje su predstavljale temelj parkovnog oblikovanja, uz zadržavanje vrijednijih primjeraka visoke vegetacije u obliku čempresa, magnolija, koprivića i grmova pitospore, koji predstavljaju tipičnu mediteransku vegetaciju koju pronalazimo u ovom podneblju.

U tlorisu je park ostao izvoran, ali je dobio kvalitetnu drenažu na svim hodnim površinama jer su slivne vode i voda s krova crkvice predstavljale znakoviti problem za održavanje šljunčanih površina. Kišne bujice svladane su i postavljanjem kamenih blokova poprečno, u dijelu većeg nagiba parka. Kamen je pažljivo odabran i za obnovu zidova koji obrubljuju park, kao i za stubišta uz samu crkvicu koja je bilo potrebno u potpunosti obnoviti.

  • Godina: 2008.
  • Investitor:Općina Lovran
  • Status: Izveden
  • Lokacija: Lovran
  • /