Share

PARK PRIRODE KAMAČNIK

Rekonstrukcija zgrade stare pilane u Centar za posjetitelje u Kamačniku

Predmetni sadržaji ovog projekta smještaju se u gabarite već postojećih sadržaja namijenjenih boravku izletnika na otvorenom i igri djece, s postojećim drvenim kućicama smještenim uz stijenski pokos, koje se dijelomično prenamijenjuju u prostor za igru, ali ostaju u postojećim gabaritima. Projekt obuhvaća i prilazne staze i izvedbu novog sadržaja – mini „trga“ s izloženom skulpturom te tribinama uz novo osmišljeni trg Centra za posjetitelje. Tlocrtni oblici su usklađueni s postojećim stanjem.

S obzirom na namjenu i lokaciju prostora, zaštićenog krajolika u kanjonu Kamačnik korišteni su prirodni materijali te uzorci karakterističnih divljih životinja koje obitavaju na području Gorskog kotara.

  • Godina: 2016.-2017.
  • Investitor: Grad Vrbovsko
  • Status: Izrada glavnog i izvedbenog projekta
  • Lokacija: Kamačnik, Vrbovsko
  • /