Share

Park dr. Franje Račkog

Projekt krajobraznog uređenja

Park dr. Franje Račkog u Fužinama nastao je 1890. kada je u Fužinama osnovano i Društvo za poljepšavanje mjesta. Imao je jednostavan izgled u obliku nepravilne zelene plohe u centralnom dijelu, obrubljene stazom koja prati vanjske obrise parka.

Obnovljen je 1954. godine kada je u njega interpoliran spomenik dr. Franji Račkom, a s vremenom je obrastao visokim samoniklim stablašicama i visokim grmolikim raslinjem bez jasnog oblikovanja i funkcionalnosti.

U nedostatku dječjeg igrališta u okruženju, park je svojevremeno dobio i multifunkiconalnu spravu za igru djece. Radi dotrajalih klupa bez naslona, nepostojanja rasvjete, preuskog glavnog ulaza i zapuštenosti u pogledu njege raslinja, park je preoblikovan premještanjem spomenika, proširenjem glavnog ulaza, otvaranjem novog ulaza, interpolacijom paviljona i većeg broja klupa i kanti za otpad, postavljanjem rasvijetnih tijela te uređenjem prostora za igru djece.

Ovim preoblikovanjem zadržao se klasičan izgled parkovne površine, istaknuo značaj spomeničkog prostora, dobio prostor za boravak i kulturna događanja sa sjenicom i platoom s klupama te otvorio prekrasan vidik na okolna gorja.

  • Godina: 2005.
  • Investitor: Općina Fužine
  • Status: Izveden
  • Lokacija: Fužine
  • /