Share
domik

OKOLIŠ DJEČJEG VRTIĆA, HRELJIN

GLAVNI PROJEKT OKOLIŠA DJEČJEG VRTIĆA NA HRELJINU

Projektnim zadatakom predviđeno je uređenje zelenih površina s novim igralima za formalnu i neformalnu igru djece, površinu za odmor s klupama za sjedenje te hortikulturno uređenje otvorenih površina. S obzirom da na zahvatnim česticama postoji dječje igralište, predviđeno je okoliš modernizirati i opremiti prema potrebama današnjih korisnika, sa sadržajima za djecu svih dobnih skupina, kao i za odrasle. Na granici obuhvata se nalazila se visoka bjelogorična vegetacija u nepravilnom prostornom rasporedu, a u parteru travnjak.

Parcela je vrlo kvalitetno smještena unutar naselja te je predstavljala zanimljiv prostor s mnogo mogućnosti za oblikovanje novog dječjeg igrališta.

Kompozitnom analizom granice obuhvata označeni su glavni smjerovi kretanja narančastim isprekidanim linijama koje je potrebno pratiti i povezati prilikom oblikovanja novog dječjeg igrališta. Ulaz na igralište je s prometnice povezan sa stubama. Analizom je predviđena i pozicija novog parkirališta za automobile s pristupnim kolnim putem i uređenim zelenim pojasom koje nije predmetni zadatak ovog projekta.

Igrala su raspoređena poštivajući sigurnosne zone u razmacima pogodnim za nesmetanu igru djece. Zone igrala povezuju otvorene travnjačke površine i pješačke staze.

Oblikovna osnova su elipsaste površine povezane geometrijskom stazom nepravilnog oblika koja povezuje ulaze s površinom igrališta. Na stazi se nalaze boravišne zone s klupama za sjedenje s kojih se pružaju vizure na sve dijelove igrališta. Na ulaznom dijelu uz sjevernu stranu granice obuhvata na stazi se nalaze i tri koša za reciklažu. Staza osim pješačke komunikacije i boravišnog prostora služi i kao površina za trčanje i igru djece. Povezuje manje zone igrališta koje su podijeljene na dobne skupine.

Prva zona je manji polukrug s fitness spravama za rekreaciju djece i odraslih, druga zona se nadovezuje na prvu i ona je namijenjena djeci od jedne godine nadalje, dok je treća i četvrta zona namijenjena starijoj djeci, od 3-6 godine pa nadalje. U zonama uz igrala nalaze se i kugle i polukugle od gume za neformalni tip igre, društvena igra uklopljena u podlogu -Školica/Cip-Cop, kao i klupe za sjedenje i odmor.

Rubno uz zid oblikovani su geometrijski nepravilni potezi ukrasne grmolike vegetacije neotrovne pogodne za sadnju na dječjim igralištima. Ostali dijelovi granice obuhvata su zadržani u izvornom obliku s visokom vegetacijom i otvorenom travnjačkom površinom za trčanje i neformalnu igru.

Hodne plohe su podijeljene na glavnu stazu na površinama za igru, izgrađenu od ekološki prihvatljive antistres lijevane gume (reciklirana i izrađena od 70% istrošene sportske obuće i reciklirane gume) u različitim bojama koja dodatno stvara dinamiku unutar igrališta kontrastima boja i tako označuje granice zona te staze od STABILIZER šljunka koja služi kao poveznica između budućeg parkirališta, postojećeg ulaza u park i budućeg ulaza u ograđeni dio okoliša dječjeg vrtića.

Antistres podloga je trajna i sigurna za igru djece, usklađena sa svim međunarodnim standardima vezanih za opasan pad s visine.

Stabilizer se postavlja na modelirani teren i pripremljenu nosivu posteljicu od kamenog drobljenca s nivelirajućim slojem pijeska i geotekstil podlogom. Završni sloj Stabilizera je u sloju prilagođenom za pješačke i biciklističke podloge. Podloga se radi u blagom padu prema zelenim travnjačkim površinama radi prirodne odvodnje oborinskih voda.

Klupe su izrađene od jednostavne čelične konstrukcije s egzotičnim drvom jatoba s i bez naslona.

Odabrani koš je reciklažni s tri odvojena odjeljka za razvrstavanje otpada. Postavlja se na ulazu na stazu od lijevane gume i fiksira prema standardima.

Stalci za bicikle se nalaze na ulaznom dijelu igrališta u zoni uz kombinirano igralo. Postavljaju se prema normama i standardima, a prema projektu.

Vegetacija je odabrana prema podneblju, klimi i namjeni prostora. Budući da se radi o dječjem igralištu, pridodana je posebna pažnja prilikom izbora grmolike vegetacije.

Grmolike biljne vrste su primjerene za zonu igre djece, neotrovne i bez trnja kako bi djeca bila sigurna prilikom igre.

Visoka vegetacija je uglavnom zadržana u istom prostornom rasporedu, uz uklanjanje pet stabala i nije predviđena nova sadnja visoke vegetacije.

  • /