Share
domik

OBALNI PARK S EDUKATIVNIM STAZAMA ZA PROMOCIJU I PREZENTACIJU POVIJESNE TRADICIJE RIBARSTVA U BAKRU

IDEJNI I GLAVNI PROJEKT KRAJOBRAZNOG UREĐENJA

Tema ovoga projekta je uređenje obalne šetnice i parka s naglaskom na tunolov u gradu Bakru.

U Bakru se nekada nalazilo nekoliko tunolovki, ali tijekom godina one su uklonjene te su ostale uspomene na njih i način ribolova samo na starim fortografijama. Ovim projektom potrebno je ponovo približiti ribolov na tune kroz interaktivne i info sadržaje s demonstracijom i elementima poput rekonstrukcije tunere u turističke svrhe povećanja atraktivnosti Bakra i okolice.

Stoga, izvedena je nova namjena zelenog pojasa uz more u vidu interaktivnog i edukativnog parka-šetnice u Bakru. Oblikovna osnova rješenja su nepravilni geometrijski oblici.

Zelene površine su oblikovane u nekoliko zelenih otoka kroz koje prolaze pješačke staze prilagođene osobama s invaliditetom i dječjim kolicima. Staze povezuju dvije zone – zonu parka i zonu obalne šetnice. Pješačke površine su obložene slojem dekorativnog betona s utisnutim uzorkom od Inox ploča u obliku riba – tuna. Uzorak tune se nalazi na nekoliko pozicija staze u jatu i usmjerava korisnike prostora na smjer kretanja.

Unutar parkovne površine se nalaze edukativni i interaktivni elementi poput info panoa s prikazom povijesti tunolova u Bakru, tunerama, ribama i ribarima, kao i interaktivni element u obliku rotirajućeg stupa s kockama na kojima se nalazi sadržaj teme. Panoi su oblikovani na način da nisu visoki te omogućavaju pristup invalidskih kolica, kao i čitanje sadržaja i oblika slabovidnim i slijepim osobama Braillovim pismom.

Unutar parka nalaze se kamene strukture – kocke za sjedenje te jedna produžena kamena klupa. Na obalnoj šetnici se također nalaze elementi za sjedenje – kamene kocke posložene u nepravilnim formacijama na tri pozicije. Svi elementi za sjedenje su usmjereni s otvorenim vizurama prema moru i mogu se koristiti kao klupe i kao neformalni elementi za igru djece.

  • /