Share

Uređenje centra Matulja sa zgradom multimedijalnog centra

Natječajni rad: Idejno urbanističko rješenje uređenja centra Matulja sa zgradom multimedijalnog centra

Projekt sadržava nekoliko prostornih cjelina užeg centra mjesta Matulji koje su zahtijevale analitički pristup pri stručnoj oblikovnoj izmjeni ovoga prilično zahtjevnog prostora. To je uključivalo rješavanje velikog problema prometa, kružnog toka i autobusnih i taxi stajališta, analitičko promišljanje o zonama s tri trga, obnovu povijesnog perivojnog trga, oblikovanje zone zelenog pojasa uz buduće nove građevine te jače stavljanje u funkciju šetališta sa starim drvoredom i malim trgom. Idejnim rješenjem projekt je ove zone povezao u novu funkcionalnu i fluidnu cjelinu i novim oblikovanjem dao zanimljivo i održivo rješenje, uzimajući u obzir tradicijsko naslijeđe ovoga kraja, ambijent, navike i potrebe stanovnika i posjetitelja i uskladio krajobraz i tradiciju s modernim trendovima i potrebama, te sve prostore učinio pristupačnijim, privlačnijim i korištenijim.

Idejno rješenje uređenja otvorenih površina natječajnog zadatka je odabrano i izloženo na međunarodnoj izložbi “Zelena infrastruktura – novi izazovi u oblikovanju urbanog krajobraza”, u Ljubljani u svibnju 2016. godine.

  • /