Share

GROBLJE MATULJI

Idejni i izvedbeni projekt krajobraznog uređenja, izvedba

Na prostoru izgradnje novog dijela groblja na Matuljima napravljen je projekt krajobrazne arhitekture s osnovnom idejom stvaranja intimnog i svečanog prostora u atmosferi poštovanja i mira. U skladu s ugođajem koji se nastojao postići, ovaj se kružni prostor ogradio zelenom živicom u dva reda, višom prema stijenskim pokosima gdje je živica ujedno imala i funkcionalnu ulogu barijere i  “maske” prema odsječenim stijenama, a  ujedno je svojim kontinuitetom umirila prostor. Dinamika i simbolika vječnosti postigla se sadnjom piramidalnih čempresa ritmično sađenih unutar linija s grobnicama.

  • Godina: 2014.
  • Investitor: Općina Matulji
  • Status: Izveden
  • Lokacija: Matulji
  • /