Share

DJEČJE IGRALIŠTE ZAHEJI

IDEJNI I GLAVNI PROJEKT KRAJOBRAZNOG UREĐENJA

Novim oblikovanjem prostora već postojećeg dječjeg igrališta ono je podijeljeno u dvije zone – zonu dječjeg igrališta i zonu fitness parka za odrasle, kako bi unutar igrališta mogli podjednako boraviti kako djeca, tako i odrasli.

Osnovni oblikovni element igrališta je krug – kružnica, kako bi igralište dobilo zanimljiv izgled i razigranost što je u osnovi i sama funkcija dječjeg igrališta.

Zona dječjeg igrališta se sastoji od komplet dječjeg igrališta koje sadrži kućicu za igru, ljuljačku, penjalicu s užetom te tobogan. Igralište je omeđeno parkovnim rubnjakom kao granicom unutar koje se nalazi šljunak kao podloga ispod komplet igrališta. Zona dječjeg igrališta zaštićena je od stambene zgrade polukružnim potezom grmolikog bilja – biljne vrste Choisya ternata, no isto tako ostavljeni su otvoreni potezi povezani s travnatom površinom kako bi djeca mogla trčati i izvan zone dječjeg igrališta i igrati se na travi.

Zona fitness programa za odrasle nalazi se na jugo – zapadnom dijelu granice obuhvata. Omeđena je parkovnim rubnjacima unutar kojih se nalazi šljunak. Zona sadrži manji fitness park s različitim spravama za vježbanje svih grupa mišića, kako bi se mogao u parku odraditi cjeloviti trening. Između fitness sprava poštovao se razmak od minimalnih 3 metra između sprava. Na pojedinim dijelovima zone nalaze se potezi grmolikog bilja – zimzelene biljne vrste (Osmanthus x burkwodii), kako bi korisnici parka dobili osjećaj intimnosti i bili zaštićeni od pogleda s prometnice i iz okolnih zgrada.

Zone dječjeg igrališta i fitness parka su podijeljene novo isplaniranom opločenom polukružnom stazom koja se na sjeverno – istočnom dijelu veže na postojeću stazu. Igralište je s južne i istočne strane omeđeno živicom – biljne vrste Eleagnus x ebbingei, kao sigurnosnom ogradom od prometnica, zaštitom od buke i prašine s prometnice.

  • Godina: 2016.
  • Investitor: Općina Lovran
  • Status: Izvedena 1. faza
  • Lokacija: Zaheji
  • /