Share

APARTMANSKO NASELJE LUMBARDA RESORT

IDEJNO RJEŠENJE KRAJOBRAZNOG UREĐENJA

Prostor apartmanskog naselja Lumbarda resorta traži obnovu biljnog fonda i novo oblikovanje biljem, novu organizaciju parkirališnih prostora i organizaciju odlaganja otpada te unos novih modernijih sadržaja sukladno današnjem vremenu i namjeni prostora. Ovim projektom uključene su sve otvorene površine unutar granice obuhvata – zelene površine, stubišta, staze, parkirališta te implementacija novih sadržaja za djecu (dječje igralište i sl.), sadržaji za odrasle (prostor za odmor, koncertna događanja i sl.) i vodenih sadržaja – definiranje prostora oko bazena s mogućnošću proširenja u nove sadržaje.

  • Godina: 2018.
  • Investitor:Lumbarda Resort Management d.o.o., Lumbarda, Korčula
  • Status:Idejni projekt
  • Lokacija: Lumbarda, Otok Korčula
  • /